Ammattikuntatunnukset Cordon Bleu

Olet kenties ravintolassa vieraillessasi nähnyt henkilökunnan kaulassa juhlatilaisuuksissa erilaisia käätyjä. Nämä käädyt kertovat omaa tarinaansa kantajansa taustoista ja aktiivisuudesta omassa ammatissaan. Suomessa keittiöalan ammattilaiselle, keittiömestarille, myönnettävä ammatillinen tunnus on siniseen nauhaan ketjulla kiinnitetty pronssinen tai kultainen laatta. Tunnuksien arvostusta nostaa nimenomaan se, että ne voi saada ainoastaan alan ammattilainen aktiivisesta toiminnasta keittiömestariyhdistyksessä ja tietysti oman ammattinsa edistämisestä.

Cordon Bleu ja Cordon Bleu d`Or

Suomen Keittiömestarit r.y.n myöntämät Cordon Bleu -tunnukset myönnetään alueyhdistyksen esityksestä, ja myöntämisperusteissa korostetaan nimenomaisesti aktiivisuutta jäsenyhdistyksessä. Suomen Keittiömestarit RYn myöntämiä ammattikunnan tunnuksia on kahdenlaisia: Cordon Bleu ja arvostettu kultainen tunnus Cordon Bleu d`Or. Tunnukset ovat olleet käytössä vuodesta 1974 alkaen.


Kuvassa vasemmalla Cordon Bleu käädyt ja oikealla kultaiset Cordon Bleu d`Or -käädyt.

Cordon Bleun myöntämiseen edellytetään alalla työskentelyä vähintään kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi vaaditaan vähintään viiden vuoden aktiivista toimintaa alayhdistyksessä. Kultaisen Cordon Bleu d`Or -tunnuksen myöntämisessä edellytetään vähintään kymmenen vuoden aktiivista yhdistystoimintaa.

Kansainväliset tunnukset

Ammattikunnan tunnukset myönnetään joka toinen vuosi pidettävillä Suomen Keittiömestareiden valtakunnallisilla liittopäivillä. Tunnuksien kantajilta edellytetään myös tunnusten arvon mukaista esiintymistä. Myönnetyt tunnukset ovat henkilökohtaisia ja niiden käyttöoikeus on sidottu keittiömestariyhdistyksen jäsenyyteen. Pohjoismaisessa yhdistystoiminnassa ansioituneelle voi Pohjoismainen Keittiömestariliiton (NKF) hallitus myöntää Cordon Rouge -tunnuksen.

Lappilaisista keittiömestareista alan korkeimmin arvostettu kultainen ammattikunnan tunnuksen ovat saaneet Gunnar Pistokoski [1922-2004] (1996), Tapio Sointu (1992), Markku Lehtinen (1998), Rolf Bungarten (1998), Jorma Lehtinen (2002), Olavi Rosendahl (2004), Martti Kotakorva (2004), Terttu Tervaniemi (2006), Anu Tupitsa (2008), Pekka Pääkkönen (2010), Matti Hirvasoja (2012), Pirjo Ylijurva (2014), Petri Selander (2014), Riitta Jarva (2016) ja Hannu Nordlund (2016).

Kuvassa kultaisen ammattikunnan tunnuksen saaneita lappilaisia keittiömestareita.

Vasemmalla Rolf Bungarten. Hänen vierellään jo edesmennyt perustajajäsenemme Gunnar Pistokoski (1922-2004) sekä kunniajäsen Tapio Sointu ja keittiömestari Markku Lehtinen.